Inihahandog namin sa inyo ang may pinakamataas na kalidad ng masustansiyang kapeng gawa sa purong natural na sangkap. Ang aming eksklusibong Shiitake Coffee(shē-tah-kē ko-fē)! ay gawa sa piling-piling kalidad ng Arabica beans na sinamahan ng kabuteng galing pa sa bansang Hapon. Tikman itong napakasarap na tasa ng espesyal na kape na maaring ihanda sa anumang okasyon. Mainam na pinaghalo ang Shiitake mushrooms at kape upang handugan kayong mahihilig sa kape ng masustansiyang inumin tuwing umaga. Gisingin ang inyong diwa at hayaan ang kamangha-manghang lasa nitong natural na inumin na magbigay ng buhay at sigla sa inyong katauhan. Lasapin itong kakaibang timpla ng kape na pinagsama ang katangi-tanging lasa at kabutihang dulot ng masustansiyang inumin. Narito ang Shiitake Coffee(shē-tah-kē ko-fē)! upang kayo ay dalhin sa isang bago at kakaibang antas ng karanasan sa kape.

Halina at ikasiya itong kaaya-ayang karanasan.

Makipag-ugnayan sa amin